Čipka materijal

Čipka je samostalni, šupljikavi, ručni rad koji nastaje u doba renesanse na prostoru Mediterana i zapadne Evrope.

Čipkarstvo kao specifičan oblik tekstilnog rukotvorstva, svoje korene nalazi u rudimentarnim zahvatima izrade tekstilnih tvorbi – različitom preplitanju niti. Njegov predmet izrade je ukrasna tvorba – čipka. Dve osnovne tehnike izrade čipke su šivenje iglom (čipka na iglu) i preplitanje niti pomoću kalema (čipka na kalem).