Pamuk materijal

Pamuk je mekano vlakno koje raste oko semena biljke Gossypium, grma iz tropskih i suptropskih krajeva, uključujući Ameriku, Indiju i Afriku. Vlakno je skoro čista celuloza. Pod prirodnim okolnositima, pamučni namotaji povećavaju širenje semena. Vlakno se najčešće upreda u niti i koristi za izradu mekanih, propustnih tkanina i najčešće je korišteno prirodno vlakno u svetu danas. Prodajna jedinica za pamuk je bala.

Praktično sav komercijalni pamuk koji se danas uzgaja su varijante američkih vrsta Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense. Najveća raznolikost divljih vrsta pamuka nalazi se u Meksiku, praćena Australijom i Afrikom